ნეიროსტიმულაცია

ნეიროსტიმულაცია

ნეიროსტიმულაცია არამედიკამენტოზური ელექტროსტიმულაციის ერთ-ერთი სახე. ელექტრონეიროსტიმულაცია ეფუძნება რეფლექსოგენურ ზონებზე და აკუპუნქტურულ წერტილებზე სხვადასხვა სიხშირის და რითმის(ნელი და ღრმა) სინოიდური დიადინამიური დენის ზემოქმედებას, რაც იწვევს რეფლექსური მექანიზმების გაშვებას რეცეპტორების საშუალებით ცენტრალური ნერვული სისტემის მიმართულებით, შედეგად ვიღებთ ორგანიზმის საპასუხო რეაქციებს. გამოიყენება სხვადასხვა ეტიოლოგიის პარეზების დროს .იგი გამოიყენება როგორც ცალკე, ასევე მკურნალობის სხვა მეთოდებთან ერთად და ხელს უწყობს სწრაფ გამოჯანმრთელებას.